ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Teljes dokumentációnk itt letöltehető pdf formátumban: "Anleitung"

1 WEBÁRUHÁZ, SZERZŐDŐ FELEK

1.1 A Webáruházat („Webáruház”) üzemeltetője:

cime.jpg

email:Kapcsolat

a továbbiakban, mint Üzemeltető.


1.2 A tárhelyszolgáltató adatai:

Tilaa B.V.
P.O Box 728
1000 AS, Amsterdam, NL

Tel: +31 (0)85 2100 500

1.3 A Webáruház működtetése elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül. A Webáruház igénybevételére vonatkozó feltételeket, valamint az Üzemeltető és a Vásárlók jogait, kötelezettségeit a jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) határozzák meg.

1.4 További dokumentumaink

Az adatvédelmi tájékoztatót és cookies szabályzatot itt olvashatja el. 

Adatvédelmi Tájékoztató ,  COOKIES IRÁNYELVEK

2 REGISZTRÁCIÓ

2.1 A Webáruházból csak regisztrált vásárlók (a továbbiakban: Vásárlók) rendelhetnek meg termékeket. 

2.2 A Webáruházba a Honlapon lehet regisztrálni, ehhez a Vásárlónak a következő adatokat kell megadnia: nevét, cégnévét, e-mail címét, a kapcsolattartó telefonszámát és nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy honnan hallott a Webáruházról. A regisztrációt követően azonnal elkészül a Vásárló személyes fiókja.

2.3 A Vásárló a regisztráció során megadott adatait bármikor módosíthatja.

2.4 A Vásárló személyes fiókjának törlését az Kapcsolat
 oldalon küldött elektronikus levélben kérheti. Az Üzemeltető két munkanapon belül törli a Vásárló személyes fiókját, ennek megtörténtéről visszaigazolást küld a Vásárló által megadott e-mail címre.

2.5. Az Üzemeltető csak az általa meghatározott országokba vállalja a rendelések kiszállítását. 

3 A WEBÁRUHÁZBAN FELTÜNTETETT TERMÉKEK ÉS ÁRAK

Cégünk 2007. évi CXXVII. törvény szabályozása alapján alanyi adómentes, ezért a feltüntetett árak ÁFÁT NEM tartalmaznak!

3.1 Vásárló a Webáruház aktuális termékkínálatában szereplő termékeket (a továbbiakban: Termék vagy Termékek) rendelheti meg az Üzemeltetőtől.A termékek árait nemcsak forintban, hanem euróban is közzétesszük.

3.2 A Termékeknél feltüntetésre kerülnek azok lényeges jellemzői, cikkszámuk, rövid leírásuk.

3.3 A Termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó ár is szerepel. Az Üzemeletető alanyi ÁFA mentes, ezért az árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak. 

3.4 Az árkedvezménnyel forgalmazott Termékek esetében az árkedvezmény ténye kerül feltüntetésre. A Termékek részletes ismertetésénél az eredeti bruttó ár is szerepel.

3.5 A Termékek árainak megváltoztatására vonatkozó jogot az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá. Az árváltoztatás nem befolyásolja a hatályba lépést megelőzően megrendelt Termékek árát.

3.6 Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, így például a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft/EUR-os vagy 1 Ft/EUR-os árra, akkor az Üzemeltető nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem jogosult felajánlani a helyes áron történő szállítást. A helyes ár ismeretében, a helyes árról történő tudomásszerzéstől számítva 14 (tizennégy) napon belül, a Vásárló elállhat vásárlási szándékától, illetve a vásárlástól vagy megvásárolhatja a Terméket.

3.7 az Üzemeltető rendszeresen frissíti a Webáruházban a Termékeket ábrázoló képeket, ugyanakkor előfordulhat, hogy azok aktuális megjelenése, csomagolása a Webáruházban látható csomagolástól eltér. Az ilyen jellegű külsődleges eltérésekért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

3.8 Az Üzemeletető az Árakat Forintban és Euróban is feltünteti. A vásárló az oldal tetején található Pénznem fülön keresztül választhatja ki a kívánt pénznemet. Az árak nem tartalmazzák a szállítás költségét.

Ön választhat: ha az Ön számára kedvezőbb, akkor a vételárat nem forintban hanem euróban fizeti meg. Euróban fizethet PayPal-al vagy átutalással osztrák bankszámlára. Forintban fizethet PayPal-al vagy átutalással magyar bankszámlára.

3. 9 Transakciós költségek fizetési módonként:

 • Utalás forintban magyar bankszámlára: költségmentes

 • Utalás euróban osztrák bankszámlára: költségmentes

 • Fizetés PayPal-el forintban vagy euróban: a teljes összeg 3%-a

 • Utalás forintban osztrák bankszámlára: utalásonként 5000 Ft

 • Utalás euróban magyar bankszámlára: utalásonként 5000 Ft

4 A MEGRENDELÉS MENETE

4.1 A Vásárló a Webáruház megfelelő felületeinek használatával választhatja ki a megrendelni kívánt Termékeket és határozhatja meg azok mennyiségét (a továbbiakban: Megrendelt Termékek). A megrendelés során lehetőség van a kosár tartamának megtekintésére és módosítására. A kosárból a TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ gombra kattintva léphet tovább a megrendelő felületre.

Rendeléshez szükséges adatok:

- Magánszemély vásárlása esetén: Kiszállítási és számlázási adatok: név; irányítószám; település; utca, házszám. Megrendelő személy elérhetőségei: név; telefonszám; e-mail cím

- Céges végfelhasználó vásárlása esetén: Kiszállítási és számlázási adatok: cégnév; irányítószám; település; utca, házszám; adószám. Megrendelő személy elérhetőségei: név; telefonszám; e-mail cím
A Termék kosárba történő helyezését követően a Termékek összesített ára mellett megjelenik a Megrendelt Termékek szállítási költsége.

4.2 A Megrendelt Termékek kiszállítása Magyarország területén és külföldön is lehetséges. A megrendelés folyamata során a Vásárlónak meg kell adnia azt a szállítási címet, amelyen a Megrendelt Termékeket át kívánja venni. Megrendelésenként csak egy szállítási cím adható meg. Szállítási címként a Webáruház felületén kiválasztható az Üzemeltető székhelye is. Ebben az esetben szállítási költség nem kerül felszámításra.

4.3 A Megrendelt Termékek szállítása kapcsán az átvételére jogosult személyként a szállítási címben megadotton túl további személyeket, valamint a szállítási idejére és módjára vonatkozó egyéni igényeket is megjelölhet a Vásárló. Ezen igényeket az Üzemeltető továbbítja a szállítást végző futárszolgálat felé, de teljesítésükért felelősséget nem vállal.

4.4 A Vásárló kiválasztja a fizetési módot, az alábbi két lehetőség közül PayPal (bankkártyás) fizetés, banki átutalás.

4.5 A Vásárló a fizetési mód kiválasztását követően, a megrendelés megerősítésével véglegesíti megrendelését („Megrendelés”). A megrendelés megerősítése előtt a Vásárló még egyszer leellenőrizheti a megvásárolni kívánt Termék árát, szállítási költségét, illetve szállítási és számlázási adatokat, és hiba észlelése esetén javíthatja azokat. Amennyiben a Vásárló mindent rendben talál, úgy a "Megrendelés" gomb megnyomásával küldheti el megrendelését
A Megrendelés megerősítésének előfeltétele, hogy a Vásárló elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Megrendeléssel a Vásárló hozzájárul, hogy a Szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében az Üzemeltető továbbítsa a futárszolgálat felé a Vásárló nevét, a megjelölt szállítási címet, a Megrendelés azonosítóját és összegét, a Vásárló regisztráció során megadott mobiltelefonszámát és e-mail címét.
A Vásárló a rendelés leadása után észlelet adatbeviteli hibákról az Kapcsolat
 oldalon küldött üzenettel tájékoztathatja az Üzemeltetőt, ebben az esetben a rendelés adatai a kérésnek megfelelően módosításra kerülnek.

4.6 A Megrendelés véglegesítéséről az Üzemeltető haladéktalanul visszaigazoló e-mailt küld a Vásárló által megadott elektronikus levelezési címre. Ebben az elektronikus levélben található a Megrendelés egyedi azonosítója. Amennyiben az elektronikus visszaigazolás nem történik meg 48 órán belül, úgy a Vásárlót nem köti a megrendelése és nem köteles a kiszállított terméket átvenni.
A visszaigazoló e-mail egyben a Megrendelés elfogadásának minősül, amely a 4.7 és 5.1 pontokban foglaltak szerint válik hatályossá. A visszaigazoló e-mail a Vásárlók számára szóló tájékoztatót szövegszerűen tartalmazza.

4.7 Amennyiben a Vásárló a Megrendelést leadta és erről a visszaigazolás is megérkezett számára e-mailben valamely munkanapon, úgy a Vásárlónak ugyanazon a munkanapon 8:00-tól 16:00 óráig még lehetősége van visszavonni Megrendelését.A Megrendelés visszavonásának elfogadásáról a Vásárló ugyancsak visszaigazoló e-mailt kap a telefonhívást követő legkésőbb 1 (egy) órán belül.

4.8 PayPal Fizetés esetén a Megrendelés 4.7 pont szerinti visszavonására nincs lehetőség, de a vásárló élhet elállási jogával a 8. pontban foglaltnak megfelelően.

5 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, JELLEMZŐI

5.1 Amennyiben a Megrendelés a 4.7 pont szerint nem került visszavonásra, a 4.6 pontban meghatározott írásbeli megerősítés hatályossá válik és szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre a Megrendelt Termékek vonatkozásában a Vásárló mint megrendelő és az Üzemeltető mint szállító között. A Szerződés alapján az Üzemeltető eladja a Megrendelt Termékeket a Vásárlónak, valamint azok elszállításáról is gondoskodik a Vásárló által megjelölt szállítási címre, a Vásárló pedig köteles a Megrendelt Termékeket átvenni, a vételárat és a szállítási költséget megfizetni. A jelen pontban foglalt kötelmek az adott szolgáltatás teljesítésével szűnnek meg.

5.2 A Szerződés határozott időre szól és megszűnik, ha az 5.1 pontban meghatározott, valamint a Szerződésből fakadó egyéb kötelmek megszűnnek és a felek egyike sem él elállási jogával. A Szerződést megszünteti, ha valamelyik fél a Szerződésben foglaltak szerint gyakorolja elállási jogát. A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése a Szerződésből fakadó kellékszavatossági és termékszavatossági, valamint a 10.1 pontban szabályozott esetekben a jótállási igényeket nem érinti.

5.3 A Vásárló a Megrendelt Termékek szállítási költségének megfizetésére köteles a 7. pontban foglaltaknak megfelelően.

5.4 A Szerződés távollevők között, magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül.

5.5 A Szerződés nem minősül írásba foglaltnak és nem kerül iktatásra.

5.6 Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha az Üzemeletető és a Vásárló a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, az Üzemeltető a Vásárló felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek az Üzemeltető- hez való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

5.7 Ha az Üzemeltető a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése az Üzemeltető- t nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

6 A MEGRENDELT TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁTVÉTELE

6.1 az Üzemeltető a Megrendelt Termékeket futárszolgálat közreműködésével szállítja el a Vásárló által megadott szállítási címre.

6.2 Minden munkanapon 12:00 óráig kerülnek összesítésre az előző munkanapon beérkezett Megrendelések és ennek alapján Megrendelésenként összeállításra kerül(nek) a Megrendelt Termékeket tartalmazó Csomag(ok) („Csomag”).

6.3 A futárszolgálat az elkészített Csomagot 16:00 és 19:00 óra között veszi át az Üzemeltetőt
ől és az átvétel napját követő munkanapon kísérli meg kézbesíteni a Vásárló által megadott szállítási címre. Ha a Vásárló a Szolgáltató székhelyén történő átvételt választotta, abban az esetben Termék vételárának Szállító számláján történő jóváírását követően vehető át a Csomag.

6.4 Házhozszállítás esetén a Csomag átvételére a címzettként megjelölt személyen túl a vele egy háztartásban élő hozzátartozói, ezek távolléte esetén pedig a címzettként megjelölt személy szomszédai is jogosultak. Amennyiben a szállítási címnél cég neve van feltüntetve, úgy a cég vezető tisztségviselője mellett egyéb jogosult átvevőnek minősül a cég székhelyén vagy telephelyén tartózkodó olyan személy, aki az átvétel tényét aláírásával és cégbélyegző használatával igazolni tudja. Ha a Vásárló a Megrendelés során a jelen pontban meghatározott személyek egy részét ki kívánta zárni a Csomag átvételére jogosultak köréből és/vagy a jogosultak körébe egyébként nem tartozó további személyt jelölt meg a Csomag átvételére jogosultként, úgy ezen igényét az Üzemeltető továbbítja a futárszolgálat felé, de az Üzemeltető az igény teljesüléséért felelősséget nem vállal.

6.5 Házhozszállítás során a futárszolgálat a Csomag kézbesítését legfeljebb kétszer kísérli meg. Ha a Csomag kézbesítése másodjára is sikertelen marad, úgy a Csomag visszaszállításra kerül az Üzemeltetőnek. az Üzemeltető a visszaszállítás díját a Vásárlóra terheli. A Vásárló ebben az esetben a Kapcsolat
 oldalon küldött üzenettel kérheti a Csomag ismételt kézbesítését. az Üzemeltető kizárólag a visszaszállítási díj megfizetését követően indítja el ismételten a Csomag kézbesítését. A Csomag sikertelen kézbesítését követően az Üzemeltető választása szerint jogosult elállni a Szerződéstől.

7 A MEGRENDELT TERMÉKEK KIFIZETÉSE

7.1 A Vásárló a Megrendelt Termékek vételárát és a szállítási költséget banki előreutalással, PayPal-on keresztül, utánvétel során történő fizetéssel, vagy online bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. Az ajánlatkérésre megjelölt termékek vonatkozásában a webshopban csak árajánlat kérhető, fizetés nem kezdeményezhető.
Amennyiben a teljesítés helye nem Magyarországon van, csak a 7.2 és 7.3 pont szerinti fizetési mód választható.

7.2. Banki előreutalással:
A visszaigazoló email tartalmazza az Üzemeltető bankszámlaszámát és a rendelés számát, ami azonosítja a Vásárló megrendelését. A banki átutalás során a megrendelés számát fel kell tüntetni az átutalás közlemény rovatában. A Megrendelt Termékek ellenértékét (termék(ek) ára+szállítási költség) a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül a Vásárlónak át kell utalni a megadott bankszámlára. Ellenkező esetben a megrendelést az Üzemeltető törli.

8 A VÁSÁRLÓ ELÁLLÁSA

8.1 A Polgári Törvénykönyv 8.§ (3) bekezdés 1. pontja alapján fogyasztónak minősülő Vásárlónak jogában áll a Csomag átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. A fogyasztónak nem minősülő Vásárló elállási jogára a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

8.2 Az indokolás nélküli elállásra azonban nincs lehetőség a következő esetekben a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § -a alapján:
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

8.3 Amennyiben a Vásárló a 8.1 pontnak megfelelően eláll a Szerződéstől, úgy a Megrendelt Terméket sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell csomagolni és vissza kell küldeni


8.4 A Vásárló elállási jogát írásban, elállási nyilatkozat formájában gyakorolhatja. Ezért a Megrendelt Termék 8.3 pontnak megfelelő visszaküldésével, visszaadásával egyidejűleg mellékelnie kell ahhoz az elállásról szóló nyilatkozatot. Az elállási nyilatkozatot a Vásárló e-mailben közvetlenül is megküldheti az Üzemeltetőnek a Kapcsolat 
oldalon, amely esetben nem szükséges mellékelni a Megrendelt Termékhez az elállásról szóló nyilatkozatot. Az elállási nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy a Vásárló elállási jogát mely Megrendelt Termék vonatkozásában kívánja gyakorolni, köteles továbbá megjelölni nevét, címét, a Megrendelés időpontját, valamint a nyilatkozatának keltét, a Megrendelés egyedi azonosítóját. Amennyiben a Megrendelés egyedi azonosítója nem áll a Vásárló rendelkezésére úgy az elállási nyilatkozatban a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat szükséges feltüntetni. Az elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatminta alapulvételével is gyakorolható, de ebben az esetben is fel kell tüntetni a Megrendelés egyedi azonosítóját (ennek hiányában pedig a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat).

8.5 A Vásárló elállása esetén a Megrendelt Termékek Üzemeltető - hez történő visszajuttatásának költsége (ideértve különösen a postai díjakat) a Vásárlót terheli. az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül postai kifizetési utalvány útján téríti vissza a Vásárlónak a kifizetett vételárat és a szállítási költséget. az Üzemeltető a visszatérítés összegét mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelt Terméket vissza nem kapja, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy visszaküldte; az Üzemeltető a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.

8.6 Amennyiben a Vásárló elállási nyilatkozatában megadja bankszámlaszámát, a számlakezelő bank nevét és a kifizetett vételár banki átutalását kéri, úgy az Üzemeltető a kifizetett vételárat az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül téríti vissza.

9 KELLÉKSZAVATOSSÄG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

9.1 A Vásárló az Üzemeltető hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

9.2 Szavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló dokumentumot a Vásárló bemutatja.

9.3 az Üzemeltető a Vásárló nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

a. a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
b. a Megrendelt Termék megnevezését, vételárát,
c. a Szerződés Üzemeltető általi teljesítésének időpontját,
d. a hiba bejelentésének időpontját,
e. a hiba leírását,
f. szavatossági igénye alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
g. a 9.8 pont szerinti eset kivételével a szavatossági igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

9.4 Ha az Üzemeltető szavatossági kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben adja meg.

9.5 az Üzemeltető a jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére bocsátja.

9.6 Ha az Üzemeltető a Vásárló szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Vásárlót.

9.7 az Üzemeltető törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze.

9.8 az Üzemeltető a kijavításra vagy a 9.6 pont szerinti esetben a szavatossági igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a Megrendelt Terméket elismervény ellenében veszi át, amelyen feltünteti:

a. a Vásárló nevét és címét,
b. a Megrendelt Termék azonosításához szükséges adatokat,
c. a Megrendelt Termék átvételének időpontját, továbbá
d. azt az időpontot, amikor a Vásárló a kijavított Megrendelt Terméket átveheti.

A 9.8 pontban foglaltakat a szavatossági igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesítheti az Üzemeltető

9.9 A Vásárló - választása szerint - a következő kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérheti a Megrendelt Termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kéri, illetve nem kérheti, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a Megrendelt Termék hibáját az Üzemeltető költségére a Vásárló maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, valamint végső esetben a szerződéstől is elállhat. A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Üzemeltető adott okot.

9.10 A Vásárló köteles a hibákat annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölni. A Szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl a Vásárló kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

9.11 A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a Vásárló igazolja, hogy a terméket az Üzemeltetőtől vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.12 Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás Megrendelt Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti az Üzemeltetőtől. A Megrendelt Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik az Üzemeltető által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Megrendelt Termék hibájának bizonyítása a Vásárlót terheli.

9.13 A Vásárló termékszavatossági igényét a Megrendelt Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti, amely határidő jogvesztő.

9.14 Mentesül az Üzemeltető (gyártó) a termékszavatossági igénye alól, amennyiben bizonyítja, hogy:
a. a Megrendelt Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve
hozta forgalomba, vagy
b. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető, vagy
c. a Megrendelt Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás
alkalmazásából ered.

9.15 Az Üzemeltetőnek (gyártónak) a mentesüléshez elegendő a 9.14 pontban foglaltak közül egy okot bizonyítania.

9.16 A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt
Megrendelt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.17 Amennyiben a vásárló fogyasztói panaszát elutasítjuk úgy Ön velünk szemben jogosult fogyasztói panasszal élni, melyet az Ön lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető Testülethez nyújthat be, lásd pdf tájékoztató (KLIKK)

10 JÓTÁLLÁS

10.1 A Vásárló a Termékek tekintetében az Üzemeltető hibás teljesítése esetén jótállási igényt érvényesíthet a Termék átvételét követő 2 (kettő) éven belül.

10.2 A Vásárló jótállásból eredő jogai a Termékkel együtt átadott jótállási jeggyel érvényesítheti.

10.3 A Vásárló a következő jótállási igényekkel élhet. Kérheti a Termék kijavítását vagy adott esetben kicserélését. A Vásárló a Termék átvételét követő 3 (három) munkanapon belül csereigényt érvényesíthet. Amennyiben a Termék meghibásodása a rendeltetésszerű használatot akadályozza, az Üzemeltető köteles a Terméket kicserélni.

10.4 A Vásárló kijavítási igénye esetén az Üzemeltető a jótállási jegyen az alábbi adatokat tünteti fel:
a. kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételének időpontját,
b. a hiba okát és a kijavítás módját,
c. a Termék Vásárló részére történő visszaadásának időpontját.

10.5 Mentesül az Üzemeltető a jótállási kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

10.6 az Üzemeltető által biztosított jótállásra egyebekben a Polgári Törvénykönyv jótállásra, valamint a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályai irányadóak.

11 INFORMÁCIÓ, REKLAMÁCIÓ, PANASZKEZELÉS

11.1 A Vásárló a Webáruház működésével, a Megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg az Üzemeltető

cimzett.jpg

11.2 Telefonon, munkanapokon 8 és 17 óra között érhető el az Üzemeltető

11.3 A telefonon tett panaszokat az Üzemeltető azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja.

11.4 Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy az Üzemeltető részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát az Üzemeltető legkésőbb a 11.6 pont szerinti érdemi válaszához mellékelve küldi meg a Vásárló részére.

11.5 az Üzemeltető egyedi azonosítóval látja el a telefonon és e-mailben tett panaszokat.

11.6 az Üzemeltető a Vásárló által szóban tett vagy a Vásárló álláspontja szerint az Üzemeltető által nem kielégítően kezelt panaszokra, valamint az írásban tett panaszokra egyaránt azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

11.7 Amennyiben a Vásárló panaszával hatóság vagy békéltető testület eljárását kívánja kezdeményezni, úgy az ügy jellegétől függően erre az alábbi szerveknél van lehetősége:

Győr Moson Sopron Megyei Kereskedelemi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: H-9021 GYŐR, SZENT ISTVÁN ÚT 10/A.

E-mail:bekeltetotestulet@gymskik.hu Webhely: http://www.gymskik.hu


12 VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.1 A jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandóak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény;

 • fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet

12.2 Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az Üzemeltető Webáruházának Adatvédelmi Tájékoztatója, amelynek tartalmát a Vásárló a regisztráció során megismeri és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Üzemeltető a regisztrációval, a Megrendeléssel és a Szerződéssel kapcsolatban megadott adatait, az abban foglalt feltételrendszernek megfelelően kezelje.

Kövess minket Facebook-on